Miljøfyrtårn

Espira Århaug har vært miljøsertifisert siden august 2010. Vi har forpliktet oss til å jobbe systematisk med arbeid rundt miljø. Personalet skal gi barna kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern. Barnehagen har en miljøgruppe med Tor-Leif Lunde som miljøsjef. Den enkelte avdeling har hver sin representant i miljøgruppa som er pådriver for miljøarbeidet på sin avdeling. Barnehagen har også en egen miljøkontakt  som har oppfølgingsansvar.

Noen av de oppgavene vi gjør knyttet til miljøfyrtårn;

  • Barna tar del i kildesortering og registrering
  • Pedagogiske opplegg med tanke på miljølære inne/ute
  • Ruskenaksjoner (fjerne søppel i nærmiljøet)
  • Fokus på gjenbruk, reparerer leker og materiell

Vi har kompost, grønnsakshage og økologiske matvarer (melk).

Vil dere vite mer om miljøfyrtårn se;
http://www.miljofyrtarn.no
www.ecolabel.no

Personvern og cookies