Om oss

Espira Århaug er en privat barnehage i Espira Gruppen som er en av landets største barnehagedrivere. Vi  holder til på Kolnes langs Eikjeveien, like øst for golfbanen og sentralt i forhold til boligfelt, grendahus og idrettsanlegg. Vi ligger i nærheten av et etablert boligområde og er omgitt av friarealer på alle kanter. Tomten er på drøyt 4 mål og vi har egen “eventyrskog” innenfor gjerdet. Utenfor gjerdet har vi en stor skog som vi besøker ofte. Hos oss ligger alt til rette for et variert og aktivt tilbud hvor natur, miljø og friluftsliv står i fokus.

Les mer

Forskerfabrikken

Barnehageåret 2014/15 ble vi introdusert for "Forskerfabrikken". Vi hadde et utvalgt av ansatte som ble kurset og satte i gang prosjektet i barnehagen. Dette har vært stor suksess, og har absolutt gitt mersmak. På slutten av barnehageåret ble derfor alle ansatte kurset, og vi er godt rustet for arbeidet med Forskerfabrikken også for barnehageåret 2015/16.

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Århaug er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Århaug har vært miljøsertifisert siden august 2010. Vi har forpliktet oss til å jobbe systematisk med arbeid rundt miljø. Personalet skal gi barna kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern. Barnehagen har en miljøgruppe med Tor-Leif Lunde som miljøsjef. Den enkelte avdeling har hver sin representant i miljøgruppa som er pådriver for miljøarbeidet på sin avdeling. Barnehagen har også en egen miljøkontakt  som har oppfølgingsansvar.

Les mer

Solsikke barnehage

Espira Århaug støtter SOS Barnebyer sitt arbeid for å bedre andre barn sine levekår. Vi ønsker at barna i barnehagen vår skal få forståelse for, og gode holdninger til å ha omsorg for og å hjelpe andre barn. Vi...

Les mer

Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer
Personvern og cookies